top of page

KJIPE FAKTA FRA FORSKNING

Mobilavhengighet er et voksende problem blant unge og voksne i verden.

40% av oss kobler seg aldri av mobilen. 

Vi sjekker telefonen 80-150 ganger daglig. Noen så mye som 200.

 

Vi har i snitt 5 timer skjermtid daglig. Noen så mye som 12 timer.

Mobilbruk ødelegger fokus og konsentrasjonsevne.

Mobilbruk i samvær med andre reduserer empati og kontakten mellom mennesker.

Mobilbruk reduserer produktivitet.

DETTE SIER EKSPERTENE

“It (phone) will make the conversation go to trivial matters, and it will decrease the amount of empathy that the two people in the conversation feel toward each other.”

Sherry Turkle, professor ved MIT

“If you read your texts while working, you lose that time, but also the time it takes to refocus afterwards, which is a lot.”

Johann Hari, forfatter av Stolen Focus og Lost Connections

RELEVANTE SAKER I MEDIA

bottom of page